Zajęcia edukacyjne dla dzieci

Przygotowanie do nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej.
Czytanie ze zrozumieniem. Kurs przeznaczony jest dla dzieci, które poznały w szkole literki, ale mają problem z czytaniem.
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne. W części zajęć w szkole uczestniczą rodzice. Ponadto uczniowie…