Zajęcia edukacyjne dla młodzieży i dorosłych

Efektywna nauka. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 2 godziny. Ponadto kursanci wykonują samodzielnie w domu zadania w…
Kurs przeznaczony dla osób, które ukończyły kurs podstawowy i ma na celu utrwalenie nabytych umiejętności, a także ich podwyższenie.
Kurs technik pamięciowych
Zajęcia odbywają się w soboty lub niedziele (wg ustaleń z kursantami) po 6 godzin dziennie, razem 24 godziny. Ponadto kursanci…
Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu po 2 godziny dziennie, razem 24 godziny. Ponadto kursanci wykonują samodzielnie w domu…