Projekty zrealizowane

Atywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Siemiątkowo
Bezpłatne kursy komputerowe dla mieszkańców województwa mazowieckiego po 25 roku życia
bezpłatny kurs dla osób zatrudnionych oraz pozostających bez zatrudnienia
Cel projektu: Zwiększenie efektywności nauczania w okresie od 1.04.2020r - 30.06.2021r w siedmiu Szkołach Podstawowych w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin poprzez doposażenie pracowni przyrodniczych i matematycznych. wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
Lubowidz. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020