„Czytam szybko” 8-13 lat

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne. W części zajęć w szkole uczestniczą rodzice. Ponadto uczniowie wykonują samodzielnie lub przy pomocy rodziców zadania domowe 3 razy w tygodniu po ok. 1 godz.
Kurs ma na celu:
- zwiększenie szybkości czytania przy równoczesnym zwiększeniu stopnia rozumienia,
- nabycie umiejętności koncentracji,
- rozwijanie wyobraźni,
- wzbogacanie słownictwa,
- naukę rysowania,
- eliminację błędów ortograficznych,
- wprowadzenie ćwiczeń z kinezjologii wg Denisona usprawniających m.in. pracę mózgu,
- poznanie technik pamięciowych,
- Mapy Myśli…


Te i wiele innych ćwiczeń dadzą podstawy do dalszej efektywnej nauki, a nauka nie będzie kojarzyła się ze stresem i ciężką pracą, a będzie czymś przyjemnym!
  • Prowadzący: -
  • Uczestnicy: -
  • Czas trwania: -
  • Cena: -