„Uczeń na medal”

Czytanie ze zrozumieniem. Kurs przeznaczony jest dla dzieci, które poznały w szkole literki, ale mają problem z czytaniem.

Na kursie kształcimy głównie umiejętność czytania, ale również wspomagamy poprzez liczne ćwiczenia naukę w młodszym wieku szkolnym oraz przygotowujemy dzieci do techniki szybkiego czytania.

W programie kursu:
- profilaktyka i wspomaganie uczniów z trudnościami szkolnymi,
- poszerzanie pola widzenia,
- gimnastyka oka,
- ćwiczenia z kinezjologii edukacyjnej (gimnastyki mózgu),
- nabywanie umiejętności koncentracji i relaksacji
- poznanie podstawowych technik pamięciowych,
- żonglowanie.Istnieje możliwość indywidualnych konsultacji z rodzicami.
  • Prowadzący: -
  • Uczestnicy: -
  • Czas trwania: -
  • Cena: -