Aikido

Aikido jest szczególną sztuką walki rozwiniętą przez japońskiego mistrza Morihei Ueshiba, która opiera się na praktycznych ruchach samoobrony. Jest metodą samoobrony przed atakami jednego napastnika lub większą ich liczbą. Aikidoka nie przeciwstawia się sile atakującego, lecz przechwytuje ją i obraca przeciw agresorowi. Aikido to nie tylko sztuka walki ale też filozofia życia, to sposób na życie, który oferuje ciekawą drogę życia do stawania się lepszym.
  • Prowadzący: -
  • Uczestnicy: -
  • Czas trwania: -
  • Cena: -