Zajęcia muzyczno-ruchowe "Rytmiczne Pląsy"

Rozwijające wszystkie zmysły zajęcia dla najmłodszych dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Wspaniała, fascynująca podróż do krainy dźwięku, słowa i ruchu. Oferta obejmuje: różnorodne formy umuzykalniania, śpiew, grę na instrumentach, improwizację ruchową, taniec, gry zespołowe, zajęcia tematyczne z muzyką z różnych stron Polski i świata, kreatywne zajęcia budowania instrumentów i wydobywania dźwięku, zabawy integrujące grupę. Pracujemy w oparciu o różnorodne metody: aktywnego słuchania muzyki wg. Batii Strauss, rytmikę, metodę Carla Orffa, pedagogikę zabawy, metodę mobilnej rekreacji muzycznej wg. Macieja Kieryła, twórczego malowania muzyki. Rytmiczne Pląsy to zajęcia intensywnie rozbudzające wyobraźnię i wrażliwość dziecka, wejście i doświadczanie bogatego świata muzyki, oraz samodzielne budowanie prostych form muzycznych.

Zapraszamy do Szkoły Muzycznej LOGOS w Żurominie. Więcej informacji - tel 502 587 885

Oferujemy zajęcia dla dzieci, które lubią muzykować - śpiewać, grać i bawić się przy muzyce. Młodzieży proponujemy zajęcia zapewniające rozwój zainteresowań muzycznych, pogłębiające wrażliwość na artystyczne piękno w otaczającym nas skomputeryzowanym świecie. Dorosłym pomagamy spełniać marzenia o możliwości samodzielnego wykonania ulubionych utworów, które są znane dotąd jedynie z nagrań i koncertów.

Uczniowie mają możliwość prezentacji zdobytych umiejętności na koncertach i imprezach artystycznych.

Szkoła Muzyczna LOGOS ma na celu wspieranie systemu edukacyjnego szkół w zakresie rozwijania uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży. Powierzoną misję spełnia w stu procentach, gdyż można zaobserwować, że poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz poznawanie fragmentów wielkich dzieł wyraźnie wzrasta zainteresowanie muzyką, zarówno rozrywkową jak i poważną.

Szkoła Muzyczna LOGOS odgrywa bardzo istotną rolę w edukacji muzycznej dzieci, dlatego też ze szczególną troską i odpowiedzialnością tworzymy i rozwijamy ten system szkolnictwa. Ponadto celem istnienia Szkoły Muzycznej LOGOS jest rozwijanie uzdolnień, inwencji twórczych i zainteresowania muzyką poprzez najnowocześniejsze środki dydaktyczne. Bardzo często lekcje w szkołach prowadzone są w atmosferze zabawy i rozrywki.
  • Prowadzący: -
  • Uczestnicy: -
  • Czas trwania: -
  • Cena: -