Zajęcia wokalne

Zapraszamy do Szkoły Muzycznej LOGOS w Żurominie. Więcej informacji - tel 502 587 885

Oferujemy zajęcia dla dzieci, które lubią muzykować - śpiewać, grać i bawić się przy muzyce. Młodzieży proponujemy zajęcia zapewniające rozwój zainteresowań muzycznych, pogłębiające wrażliwość na artystyczne piękno w otaczającym nas skomputeryzowanym świecie. Dorosłym pomagamy spełniać marzenia o możliwości samodzielnego wykonania ulubionych utworów, które są znane dotąd jedynie z nagrań i koncertów.

Uczniowie mają możliwość prezentacji zdobytych umiejętności na koncertach i imprezach artystycznych.

Szkoła Muzyczna LOGOS ma na celu wspieranie systemu edukacyjnego szkół w zakresie rozwijania uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży. Powierzoną misję spełnia w stu procentach, gdyż można zaobserwować, że poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz poznawanie fragmentów wielkich dzieł wyraźnie wzrasta zainteresowanie muzyką, zarówno rozrywkową jak i poważną.

Szkoła Muzyczna LOGOS odgrywa bardzo istotną rolę w edukacji muzycznej dzieci, dlatego też ze szczególną troską i odpowiedzialnością tworzymy i rozwijamy ten system szkolnictwa. Ponadto celem istnienia Szkoły Muzycznej LOGOS jest rozwijanie uzdolnień, inwencji twórczych i zainteresowania muzyką poprzez najnowocześniejsze środki dydaktyczne. Bardzo często lekcje w szkołach prowadzone są w atmosferze zabawy i rozrywki.
  • Prowadzący: -
  • Uczestnicy: -
  • Czas trwania: -
  • Cena: -