Logopeda/ Neurologopeda

Nadrzędnym celem terapii mowy zarówno dzieci jak i dorosłych, jest diagnoza problemów związanych z mową i komunikacją oraz opracowanie programu indywidualnej terapii logopedycznej.
Jest to konieczne, aby skutecznie usunąć wszelkie zakłócenia procesu porozumiewania się, wypracować odpowiedni poziom sprawności językowej, wyćwiczyć właściwy tor oddechowy, a także zlikwidować zarówno psychologiczne jak i pedagogiczne konsekwencje zaburzeń mowy. Zaburzenia w porozumiewaniu się dotyczą problemów z wypowiadaniem się, rozumieniem i płynnością mowy oraz zaburzeniami głosu.

W naszej ofercie znajduje się:
- Diagnoza logopedyczna
- Profilaktyka zaburzeń mowy
- Terapia opóźnionego rozwoju mowy
- Terapia wad wymowy
- Ćwiczenia usprawniające słuch fonemowy


Na zajęciach wprowadzamy ćwiczenia stymulujące inne sfery poznawcze dziecka takie jak: uwaga, pamięć, percepcja wzrokowa i słuchowa.

Kilka słów do rodziców:
Bardzo duże znaczenia dla uzyskania widocznych efektów ma udział i zaangażowanie rodziców w proces terapii logopedycznej. Dzieci, które ćwiczą systematycznie, a ich rodzice współpracują z logopedą, dużo szybciej kończą terapię. Ważne jest aby rodzice małego pacjenta wykazali cierpliwość i zrozumienie dla niego, gdyż terapia logopedyczna wymaga czasu i wysiłku. Logopeda po zajęciach przekaże rodzicom wskazówki, zalecenia i materiały do kontynuacji ćwiczeń w domu.
  • Prowadzący: -
  • Uczestnicy: -
  • Czas trwania: -
  • Cena: -