Spotkanie integracyjne

Każdego roku CEiR LOGOS organizuje spotkanie integracyjne dla uczestników zajęć.
To bardzo aktywny czas, podczas którego dzieci i młodzież wraz ze swoimi instruktorami i rodzicami, wspólnie uczestniczą w proponowanych animacjach, zajęciach sportowo-ruchowych, rękodzielniczych, muzycznych, plastycznych, zabawach indywidualnych i zespołowych, jak również prezentują swoje umiejętności.

Imprezy cykliczne

30, Sie, 2022